Hội dòng Giáo sĩ Chúa Ba Ngôi Mirinae
Theo Thánh Ý của Chúa Ba Ngôi thông qua Thánh Tâm Đức Mẹ, Hội dòng Giáo sĩ Chúa Ba Ngôi Mirinae(SSTM) sống cuộc sống tu trì là cuộc sống đền bù: cầu nguyện và hy sinh để làm cho những người theo chủ nghĩa duy vật hối cải, và cho hòa bình thế giới, hòa bình Giáo hội, hòa bình tổ quốc, thánh hóa giáo sĩ, tu sĩ và Phúc Âm hóa thế gian, nhờ đó dẫn tất cả mọi người cùng tham gia cuộc sống đền bù cho Tình yêu Thiên Chúa đã bị tổn thương bởi tội lỗi của con người gây ra và dồn hết sức lực để làm cho mọi người trở thành người cộng tác với Thiên Chúa cho việc "Nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời"(Mt 6,10).


Theo Thánh Ý của Chúa Ba Ngôi thông qua Thánh Tâm Đức Mẹ, Hội dòng Giáo sĩ Chúa Ba Ngôi Mirinae(SSTM) sống cuộc sống tu trì là cuộc sống đền bù: cầu nguyện và hy sinh để làm cho những người theo chủ nghĩa duy vật hối cải, và cho hòa bình thế giới, hòa bình Giáo hội, hòa bình tổ quốc, thánh hóa giáo sĩ, tu sĩ và Phúc Âm hóa thế gian, nhờ đó dẫn tất cả mọi người cùng tham gia cuộc sống đền bù cho Tình yêu Thiên Chúa đã bị tổn thương bởi tội lỗi của con người gây ra và dồn hết sức lực để làm cho mọi người trở thành người cộng tác với Thiên Chúa cho việc "Nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời"(Mt 6,10).
Missions: Apostolic activity
According to the command of Christ(Mk 16:15), our religious brothers work in many apostolic activities.
  • Korean community in Canada(Montreal)
  • Korean community in USA(Oklahoma)
  • The mission in the Holy Land(Bethlehem) for pilgrims
  • Charity for the people in Malaysia (Kota Kinabalu)
  • Religious formation projects(vocation)and pastoral activities(The sisters of St.Joseph's Charity of Mirinae, parish) in Indonesia(Maumere)
  • Seminary(The formation center) in Korea
  • Working in several agriculture farms in Korea
  • Spiritual direction in meditation center in Korea
  • Sculpture studio for Church art in Korea
  • Managing of the Hospital of the Most Holy Trinity with 300 beds in Korea
Linh đạo
Dưới khẩu hiệu "Để Vinh Danh Chúa Ba Ngôi thông qua Thánh Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ", hội dòng chúng ta truy cầu cả chiêm ngẫm lẫn hoạt động mục vụ tông đồ. Điều đó nhằm mục đích nhận thức sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi cực thánh. Ý thức sống cùng với Chúa Ba Ngôi cực thánh là biểu trưng đặc biệt của linh đạo hội dòng chúng ta.

Đấng sáng lập hội dòng, linh mục Phanxicô Xaviê Jeong Haeng Man dạy rằng linh đạo hội dòng chúng ta là ơn gọi Khiết tịnh và Vâng phục.
1) "Ơn gọi Khiết tịnh"(thí mạng của tình-情)
Ơn gọi Khiết tịnh có nghĩa là cho dù xã hội hiện đang hưởng thụ sự phong phú về mặt vật chất nhờ vào sự phát triển vượt bậc của năng lực và văn hóa con người, nhưng do tôn sùng chủ nghĩa thế tục quá mức, chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa một cách xứng đáng. Ngyên nhân này là bởi vì con người không tiết chế cảm tính và không thanh tẩy nội tại. Vì thế, con người không thể hưởng được bình an và tình yêu đích thực. Đấng sáng lập hội dòng phân tích nguyên nhân này là bởi vì nhân loại bị sùng bái thần tượng theo cảm tính, điều này khiến nhân loại yêu tiền bạc, quyền lực và khoái lạc hơn Thiên Chúa. Để vượt qua xu hướng này hội dòng phải noi gương Thánh Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ đã hiến dâng mình cho Chúa Ba Ngôi cực thánh. Chúng ta sống để đền bù lỗi lầm của tội nhân đang cần thiết sự giúp đỡ về mặt thiêng liêng. (Hồi còn là chủng sinh, mỗi tối thứ 5, Đấng sáng lập hội dòng cầu nguyện trong "Giờ thánh" để đền bù lỗi lầm của chủng sinh cùng khóa.)

Chúa Giêsu! Ngài đã cầu nguyện đổ mồi hôi máu ra tại vườn cây dầu vào đêm trước ngày bị đóng đinh vào Thập giá vì toàn nhân loại. Vì thời hiện đại do có nhiều tội lỗi của sự hạn chế sinh đẻ không tiết chế, làm Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh Tâm Đức Mẹ đau đớn, vì thế chúng ta cũng cầu nguyện trong đêm giờ thánh để đền bù tội lỗi đó, xin Chúa tha thứ tội lỗi của nhân loại và xin cho hòa bình thế giới, hòa bình Giáo hội và sự thống nhất hòa bình tổ quốc. Đặc biệt, xin Chúa soi sáng lương tâm của các giáo hữu làm cho họ sinh con cái nhiều hơn kẻo ơn gọi tu trì bị giảm thiểu. Amen.

Phê chuẩn : Giám mục Angelo Kim Nam Su, ngày 1 tháng 4 năm 1983
2)
Ơn gọi Vâng phục là noi gương Đức Kitô để chỉ truy cầu Thánh Ý của Chúa Cha một cách trọn vẹn, trở nên một với Thiên Chúa và uy quyền của Giáo hội. Kết luận, linh đạo căn bản của Đấng sáng lập hội dòng, linh mục Phanxicô Xaviê Jeong Haeng Man là cuộc sống lấy Thiên Chúa làm trung tâm và đền tội cho tội nhân.
Contacts
○ Address:      21, Misan-1 gil, Yangseong-myeon,
     
Anseong city, Gyeonggi-do 17500 SOUTH KOREA
○ Tel. +82-31-674-1251      Fax. +82-31-674-1258
○ Email:           mirinae3217@hanmail.net
○ Homepage:  http://www.mirinae.or.kr
○ Twitter:         https://twitter.com/ssthomp
Rev. Stefano Lee Gwan bai, S.S.T.M. Superior General
XE Login